Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

 • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

 • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

 • Giới thiệu sách

 • Phiêu Lãng Ca

  Lưu Lãng Khách

 • Về Chốn Thư Hiên

  Trần Trọng Cát Tường

 • thao thức

  hà quảng

 • bài ca con dế lửa

  nguyễn ngọc hưng

 • 99 Bài Lục Bát

  Nguyễn Tấn On

 • Gieo Hạt

  Huỳnh Vân Hà

 • Quá Giang Thuyền Ngược

  Lâm Anh

 • n bài thơ ngắn

  Đinh Tấn Phước

 • Ảnh ngẫu nhiên

 • Tổng lượt xem

  • 526 773 Lượt

Archive for the ‘Trương Đăng Quế’ Category

Nhân cách Trương Đăng Quế

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/11/2009

Nhân cách Trương Đăng Quế
Trương Quang Cảm

Trương Đăng Quế (1793-1865) đỗ Hương tiến khoa Kỹ mão 1819 (học vị cao nhất thời Gia Long), làm quan đến chức Cần chánh Điện đại học sĩ (chánh nhất phẩm), tước Quận công, hàm Thái sư. Nói về Trương Đăng Quế, Tuy Lý Vương viết: ”Lấy sự nghiệp chính trị cao cả bề thế cùng cái học sâu rộng như Nga hồ, Lộc động, thơ văn như Xương Lê, Lư Lăng,tìm đến nghìn xưa cũng rất hiếm thấy” (Thần đạo bi minh), Phan Thanh Giản viết: ”Tiên sinh nổi tiếng văn học, không sách nào là ngài không đọc, lại sở trường thơ ca. Ở chốn kinh kỳ, dầu kẻ biết hay không đều nói rằng: tiên sinh là tiêu biểu cho các bậc tao nhã văn chương; trong lúc quan lại cao sang cùng nhau hôi họp bàn luận chính trị thơ phú, giao ước, thì tiên sinh giữ vai trò chủ trì, trong mắt biểu hiện rõ lẽ tới lui tạo sự ổn định vậy” (bài tựa tập thơ Học văn dư tập).

1
Trong quan hệ vua tôi của chế độ phong kiến thì vua là cao cả trên hết, còn bề tôi là phải thấp bé. Cho nên bề tôi khi tâu với vua, lúc nào cũng phải xưng mình là “hạ thần”, “ngu thần”…Đó không phải là đức khiêm tốn, mà là khuôn khổ trật tự phong kiến, xưa bày nay làm.Không khiêm tốn thì coi chừng mất mạng. Nói đến khiêm tốn là nói đến cách cư xử trong quan hệ đồng nghiệp, bạn bè và những người chung quanh.Trong cuộc sống nhiều người tiếc một lời khen cho người khác, mà cứ tự cho mình là tài giỏi, làm thành tích báo công cá nhân của mình sao cho dài cho “kêu’. Trong đời làm quan, Trương Đăng Quế không bao giờ tự cho mình là người tài giỏi hơn người. Tâu với vua, ông luôn Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, 05. Tư liệu, 14. Thân hữu, CB3, Trương Đăng Quế | Leave a Comment »

Danh thần Trương Đăng Quế: Một tâm hồn thơ nặng lòng với quê hương

Posted by thinhanquangngai1 trên 12/03/2009

Danh thần Trương Đăng Quế: Một tâm hồn thơ nặng lòng với quê hương
Lê Ngọc Trác

Trương Đăng Quế tự là Diên Phương, hiệu Đoan Trai, Quảng Khê,  xuất thân trong một gia đình nhà Nho thanh bạch. Ông sinh vào năm 1794 tại làng Mỹ Khê, quận Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi (có tài liệu cho rằng: ông sinh tại làng Mỹ Lại thuộc huyện Bình Sơn, nhưng chính xác làng Mỹ Khê thuộc xã Tịnh Khê, quận Sơn Tịnh).

Ông là một người thông minh, hiếu học. Năm 1819, Gia Long năm thứ 18, Trương Đăng Quế đổ Hương tiến tại trường thi hương Thừa Thiên. Có thể coi Trương Đăng Quế là người khai khoa đầu tiên của Quảng Ngãi dưới Triều Nguyễn.

Minh Mạng là một vị vua thông minh, hết lòng chăm lo việc nước, sáng suốt trong việc dùng người. Dưới thời Minh Mạng những người được bổ nhiệm làm quan đều có thực tài và thực học (không câu nệ bằng cấp). Trương Đăng Quế là một người tài năng, có tầm hiểu biết rộng về chính trị, văn hoá và quân sự. Chính vì vậy, tuy Trương Đăng Quế chỉ thi đậu hương tiến, năm 1820, vua Minh Mạng vẫn mạnh dạn bổ ông vào làm Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Lê Ngọc Trác, Trương Đăng Quế | 8 Comments »

Trương Đăng Quế

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/08/2007

Trương Đăng Quế

Trương Đăng Quế(1793-1865), tự là Diên Phương, hiệu là Đoan Trai hay Quảng Khê Tẩu (ông già Quảng Khê), quê làng Mỹ Khê Tây, Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, quan Đại thần phụ chính nhà Nguyễn, phụng sự trong bốn triều đầu tiên của nhà Nguyễn (Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức). Trương Đăng Quế còn là một nhà văn và nhà giáo. Ông từng là thầy học của vua Thiệu Trị.

Tiểu sử:

Tuy Thanh quận công Trương Đăng Quế sinh ngày 1 tháng 11 năm Quý Sửu (1793). Năm 1819, ông đỗ kỳ thi hương. Năm 1820 ông bắt đầu ra làm quan. Năm 1836 ông làm Binh bộ Thượng thư, Cơ mật đại thần, dẫn đầu đoàn Kinh lược sáu tỉnh Nam Kỳ nhằm: lập sổ địa bạ, quản lý đất đai, ổn định công việc hành chính các tỉnh Nam kỳ. Đầu năm 1837 ông được điều ra Thanh Hóa, làm Kinh lược sứ, cùng với Doãn Uẩn và Nguyễn Đăng Giai, dẹp loạn đảng Lê Duy Hiển chống triều đình nhà Nguyễn, ổn định tình hình hành chính ở Thanh Hóa.

Ông là cha của quan đại thần dưới triều Nguyễn Trương Quang Đản

Các tác phẩm của Trương Đăng Quế gồm:

Đại Nam liệt truyện, viết về tiểu sử các nhân vật nổi tiếng dưới triều các chúa Nguyễn và nhà Nguyễn, cho đến đời vua Thiệu Trị.
Đại Nam thực lục tiền biên, sách lịch sử Việt Nam thời kỳ các chúa Nguyễn, từ chúa Nguyễn Hoàng đến chúa Nguyễn Phúc Thuần.
Quảng Khê thi văn tập, tuyển tập văn thơ của Trương Đăng Quế.

Posted in 15. Tác giả, Trương Đăng Quế | Leave a Comment »